De verstrekte informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Cocon Vastgoed Management stelt zich niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of websites waar naar verwezen wordt. Cocon Vastgoed Management stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het bezoeken van deze site of websites waar naar verwezen wordt.